Det finns viktigare saker än transportkyla

Det finns viktigare saker än transportkyla

Vi stödjer Team Rynkebys satsning för barn med kritiska sjukdomar.

Gör det du också. Tillsammans blir vi starkare!

Sedan starten 2002 har insamlingen vuxit från år till och beräknas nå 1 miljard kronor i totalt insamlade medel i år.

Stötta ditt lokala team här!

Lägg till bilder.

Mustaschkampen går vidare

Mustaschkampen går vidare

I samarbete med Götene Kyltransporter bidrar vi till forskningen för att bekämpa Sveriges vanligaste cancersjukdom – prostatacancer. Alla medverkande företag skänker pengar per körd mil under November månad.

Ge ett bidrag du också!

Lägg till bilder.

Till dig som drabbas av höjda dieselpriser

Mustaschkampen går vidare

I samarbete med Götene Kyltransporter bidrar vi till forskningen för att bekämpa Sveriges vanligaste cancersjukdom – prostatacancer. Alla medverkande företag skänker pengar per körd mil under November månad.

Ge ett bidrag du också!

Lägg till bilder.

100% eldrift även för trailers

Mustaschkampen går vidare

I samarbete med Götene Kyltransporter bidrar vi till forskningen för att bekämpa Sveriges vanligaste cancersjukdom – prostatacancer. Alla medverkande företag skänker pengar per körd mil under November månad.

Ge ett bidrag du också!

Lägg till bilder.

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

Lönsam investering för minskade partikelutsläpp

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

Minskade utsläpp ger fördel för åkerier

Minskade utsläpp ger fördel för åkerier

– Givetvis är bränslebesparingarna en stor fördel, men den största anledningen till vårt intresse för generatorer är inte bränslekostnaderna, utan de miljömässiga fördelarna som kommer med minskade utsläpp, säger Patrik Josefsson, fordonsansvarig på Dagab om Hultsteins Ecogen.

100% Eldrift
100% Hultsteins

Minskade utsläpp ger fördel för åkerier

– Givetvis är bränslebesparingarna en stor fördel, men den största anledningen till vårt intresse för generatorer är inte bränslekostnaderna, utan de miljömässiga fördelarna som kommer med minskade utsläpp, säger Patrik Josefsson, fordonsansvarig på Dagab om Hultsteins Ecogen.

Eldriven transportkyla

Hultsteins har tillsammans med Scania, Dagab och Maxwell and Spark byggt Sveriges första helt eldrivna kyltransportlastbil.

Första helt eldrivna kyltransportlastbilen i Sverige

Minskade utsläpp ger fördel för åkerier

– Givetvis är bränslebesparingarna en stor fördel, men den största anledningen till vårt intresse för generatorer är inte bränslekostnaderna, utan de miljömässiga fördelarna som kommer med minskade utsläpp, säger Patrik Josefsson, fordonsansvarig på Dagab om Hultsteins Ecogen.

Intelli Start säkerställer lagom temperatur under stillastående

Minskade utsläpp ger fördel för åkerier

– Givetvis är bränslebesparingarna en stor fördel, men den största anledningen till vårt intresse för generatorer är inte bränslekostnaderna, utan de miljömässiga fördelarna som kommer med minskade utsläpp, säger Patrik Josefsson, fordonsansvarig på Dagab om Hultsteins Ecogen.

Eldriven transportkyla

Hultsteins har tillsammans med Scania, Dagab och Maxwell and Spark byggt Sveriges första helt eldrivna kyltransportlastbil.

Hultsteins är partner när Scania och Axfood elektriferar

Minskade utsläpp ger fördel för åkerier

– Givetvis är bränslebesparingarna en stor fördel, men den största anledningen till vårt intresse för generatorer är inte bränslekostnaderna, utan de miljömässiga fördelarna som kommer med minskade utsläpp, säger Patrik Josefsson, fordonsansvarig på Dagab om Hultsteins Ecogen.

Så elektrifierar Dagab sin fordonsflotta

Funderar du på att elektrifiera dina transporter? Lyssna här när Scania och Axfood beskriver sitt samarbete för att lyckas med elektrifieringen och med laddinfrastrukturen.

Läs mer om Dagab och elektrifieringen på www.scania.se/dagab-elektrifiering.

Lika mycket hälsofarliga partiklar som 216 personbilar

Så mycket släpper ett ”modernt” dieseldrivet kylaggregat ut i luften vi andas!

Lika mycket hälsofarliga partiklar som 216 personbilar

När myndigheten Trafikanalys summerar pandemiåret 2020 pratar de om ett genombrottsår för laddbara fordon. I transportkylabranschen gick vi från 11 till 15 laddfordon av drygt 7 000 tunga fordon i trafik. Det är en på tok för långsam förändring och en reell hälsorisk.

Naturvårdsverket konstaterar att ”Av alla luftföroreningar i stadsluften är partiklarna den grupp som har starkast koppling till negativa hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa. De orsakar till exempel astma och försämrad lungutveckling hos barn.”

Samtidigt som lastbilsmotorerna och deras utsläpp börjar få det fokus de förtjänar (här är vi duktiga) producerar branschen kyla i människors närmiljö – på vägar, i städer och samhällen – med hjälp av dieselmotorer som bygger på 50 år gammal teknik. Det är bara för de allra nyaste motorerna (producerade efter 2019) som det finns utsläppskrav. På majoriteten av de 7 148 tunga kylbilar som trafikerar Sverige sitter dock en eller två dieselmotorer som spyr ut partiklar helt utan begränsningar.

”Men det är ju bara små motorer” hör man ofta argumenteras, till och med från miljöorganisationer. Hör och häpna – även små mängder ackumuleras till stora utsläpp.

Låt oss göra ett räkneexempel. Vi antar att varje kylfordon i snitt (lågt räknat) har ett dieseldrivet kylaggregat. Enligt IVL är den genomsnittliga drifttiden 1730 h/år. Vi avrundar nedåt till 1500 h/år och räknar med snitteffekten 18 kW som ett medel för bil- och traileraggregat. Resultatet är oroväckande.

Ett ”modernt” dieselkylaggregat släpper ut lika mycket partiklar som 216 personbilar!

Med 7 148 tunga kylbilar i trafik blir partikelutsläppen lika stora som en tredjedel av alla Sveriges personbilar tillsammans. Men det gäller bara nya aggregat. Gamla aggregat i drift släpper ut 6 gånger mer och de är trots allt i majoritet.

Vad krävs för att få bukt med detta? Ja, förutom en skärpt lag som ställer samma krav på utsläpp från små dieselmotorer som stora, på gamla som nya, är det hög tid att ta tillvara de dieselmotorfria alternativ som redan finns på marknaden. Teknik som använder hydraulik eller el för att kyla livsmedel och mediciner. Teknik som tar människors hälsa på allvar.

Valet är enkelt anser jag. Och det kan göras här och nu.

//Börje Axelsson, vd Hultsteins

UNDERLAG RÄKNEEXEMPEL

Uträkningen bygger på transport med distributionsbil eller trailerdragare, dvs tung lastbil utan släp och med endast ett kyl-/frysaggregat. Hälften av aggregaten antas vara överbyggda, hälften traileraggregat.

PERSONBILAR (diesel/bensin)
Utsläpp PM:  0,005 g/km  (Dieselnet.com, 2020)
Utsläpp NOx (viktat):  0,07 g/km  (Dieselnet.com, 2020)
Utsläpp CO2e (viktat):  2870 g/l  (Energimyndigheten.se, 2021)
Bränsleförbrukning:  0,58 l/mil  (Naturvårdsverket, 2019)
Körsträcka i genomsnitt:  1200 mil/år  (Trafikanalys, 2020)
Fordon i trafik:  4 400 369  (Trafikanalys, 2021)

TUNGA LASTBILAR (diesel)
Utsläpp PM:  0,01 g/kWh  (Sveriges miljömål, 2021)
Utsläpp NOx:  0,4 g/kWh  (Sveriges miljömål, 2021)
Utsläpp CO2e:  2690 g/l  (Energimyndigheten.se, 2021)
Bränsleförbrukning:  31 l/mil  (Trafikanalys, 2019)
Drifttid:  2000 h/år  (Dagab, 2020)
Medelhastighet:  85 km/h  (Statens väg- & transportinstitut, 2015)
Körsträcka i genomsnitt:  17 000 mil/år  (beräknad)
Medeleffekt:  210 kW  (Trafikverket, 2017)
Fordon i trafik (alla):  7 148  (Trafikanalys, 2021)
Fordon i trafik (diesel):  6 905  (Trafikanalys, 2021)

DIESELAGGREGAT
Utsläpp PM, från 2019:  0,4 g/kWh  (Dieselnet.com, 2021)
Utsläpp PM:  2,22 g/kWh  (IVL Svenska miljöinstitutet, 1999)
Utsläpp NOx:  14,4 g/kWh  (IVL Svenska miljöinstitutet, 1999)
Utsläpp CO2e:  856,36 g/kWh  (IVL Svenska miljöinstitutet, 1999)
Medeleffekt:  18 kW  (Thermoking, 2020)
Bränsleförbrukning (viktat):  2,7 l/h  (IVL Svenska miljöinstitutet, 1999)
Drifttid:  1730 h/år  (IVL Svenska miljöinstitutet, 1999)

Lägg till bilder.

Korridorer med två temperaturzoner

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

”Haja, vi kör på koblaja!”

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

När tre motorer blir en – så förändras kylleveranserna

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

Äldre kylaggregat fick nytt liv hos Abbekås Åkeri

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

Dieselfria medicin-transporter i Köpenhamns innerstad

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

Oroväckande utveckling av utsläpp från lastbilstrafiken

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

Ytterhälla Transport fortsätter minska dieselutsläppen

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

Tvåzonslösning för Fjärrmilen

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

Intelli Start –
Keeping it cool

Intelli Start – Keeping it cool

Hultsteins Intelli Start gör det möjligt att låta styrsystemet starta och stanna bilmotorn i parkerat läge, för att på det viset säkerställa temperaturen i skåpet även under längre tider av stillastående.

Tillsammans mot bröstcancer

Tillsammans mot bröstcancer

Hultsteins långvariga kund Götene Kyltransporter skänker 5 kronor för varje mil som deras miljövänliga lastbil rullar på vägarna. Pengarna går till bröstcancerföreningen Agatha. På lastbilen sitter ett av Hultsteins kylaggregat och vi har beslutat att stödja initiativet genom att också skänka 5 kronor per mil. Vi passar samtidigt på att uppmana andra företag att haka på för att göra varje mil ännu värdefullare.

Lägg till bilder.

Fiskeriet tar det kallt

Årets marknadsförare i Jönköpings län

Hultsteins är stolt vinnare av priset ”Guldstickan” – Årets marknadsförare i Jönköpings län! En laginsats som sträcker sig långt längre än marknadsföringen i sig. En utmärkelse som premierar hela organisationens framåtanda och engagemang!

”..Hultsteins står verkligen ut i sin bransch och har samtidigt en relevant botten i strategin.” kan man bland annat läsa i juryns motivering.

Lägg till bilder.

Dagab uppgraderar ytterligare en kyltransportbil

Innovation ökar effekten vid kylleveranser

Dagab uppgraderar ytterligare en kyltransportbil

Nu rullar ännu en Dagab-bil med dieselfritt kylaggregat på vägarna, genom vår hydrauliskt drivna elgenerator Ecogen.

Bil: Scania V8
Kylaggregat: Ecofridge Topline 16
Generator: Ecogen Lowline 30
Påbygge: Bussbygg

– Som innovationsföretag arbetar vi ständigt för att förbättra hanteringen av exempelvis livsmedel, oavsett vad som händer i omvärlden. Men med tanke på den varma väderleken känns det naturligtvis extra lägligt att vi nu gör det möjligt att öka kyleffekten markant i våra kylaggregat, säger Börje Axelsson, vd på Hultsteins.

Effekthöjning

Effekthöjningen är ett resultat av Hultsteins utvecklingsarbete för nya aggregat, men den nya tekniken kan även implementeras på våra tidigare aggregat. Med högre kyleffekt kan transportfordonets lastutrymme kylas ned snabbare, vilket inte minst är eftertraktat till fordon som har många leveranser under en arbetsdag. Det blir dessutom möjligt att använda ett mindre och smalare aggregat än vad som tidigare krävts för att få önskad kyleffekt.

Lägg till bilder.

Grön transportkyla för grön mjölk

Grön transportkyla för grön mjölk

Ytterhälla Transport slirar inte på hållbarheten när företaget distribuerar Arlas mejerivaror. Med fossilfria fordon och kylaggregat har man optimerat sina transporter från start till mål.

Med en far som var mjölkåkare var mejeritransporter en naturlig väg att gå för Jan Thunberg. Idag driver han familjeföretaget Ytterhälla Transport, där även frun Anneli och sonen Mattias är verksamma. Basen är Västerås och därifrån rullar 10-talet bilar varje vecka för att transportera Arlas varor från mejerier till terminaler, butiker och restauranger.

– Vi är ett riktigt familjeföretag och delar oftast uppgifterna mellan varandra, säger Jan Thunberg.

Grön tävling

Miljöarbete är en röd tråd i verksamheten och samtliga fordon i företaget är helt fossilfria. Chaufförernas förmåga att köra miljövänligt registreras med appar och fartbegränsning har ställts in på 82 km/h.
– Det blir en form av spontantävling i att köra miljövänligt och det tjänar alla på, säger Jan Thunberg.

De högt ställda miljökrav som Arla har på sina egna fordon gäller också för Ytterhälla Transport. Ett led för att uppfylla det, förutom att köra med fossilfria bränslen, är att använda miljövänliga kylaggregat som drivs med hydraulik och el.

­– Vi har flera Hultsteins-aggregat sen tidigare och vi kommer även att ha det på våra nya bilar som är på ingång. På så sätt får vi ett rent aggregat istället för en variant som förbränner ett par liter diesel varje timme.

Fossilfritt utan krångel

Jan och hans chaufförer täcker in regionerna runt Västerås och Örebro, samt södra Dalarna. Driftsäkerhet och miljö kommer även i fortsättningen vara ett starkt fokus för Ytterhällas verksamhet.
– För oss finns inget alternativ, utan vi ska alltid vara fossilfria. Men förutom miljöaspekten är Hultsteins aggregat även bra i sin enkelhet. Det är färre saker som kan krångla och reparationskostnaderna blir mindre. Man vinner på det hela vägen!

Nyheter på Elmia Lastbil

Nyheter på Elmia Lastbil

2018 presenterade vi produktnyheter inom fossilfri transportkyla för branschtidningen Proffs. Idag kan vi se tillbaka på intensiva månader där fler och fler kunder inom transportsektorn matchat sitt miljöarbete med kylaggregat från Hultsteins.

UK’s största leasingföretag för lastbilar väljer Hultsteins

UK’s största leasingföretag för lastbilar väljer Hultsteins

Dawsongroup, ett av de största leasingföretag för lastbilar i UK, väljer att utrusta sina första fossilfria kyltransportbilar med kylaggregat från Hultsteins. Ett klokt och naturligt val, säger vi.

Läs mer.

Kör sparsamt – spara tiotusentals kronor

Kör sparsamt – spara tiotusentals kronor

Visste du att yrkesförare kan spara tiotusentals kronor – och åkerier kan spara miljoner med hjälp av sparsam körning.

Enligt Trafikverket är det nåbart att minska bränsleförbrukningen med 10%, om förarna utbildas i sparsam körning och förbrukningen sedan följs upp.

Förutom hydraul- och eldrivna kylaggregat kan alltså även sparsam körning bidra till både högre lönsamhet och mindre miljöpåverkan.

Konkreta tips om hur du kör sparsamt hittar du här.

Fair transport arbetar för hållbara transporter

Fair transport arbetar för hållbara transporter

Fair transport är transportbranschens sätt att synliggöra hållbara transporter. Ett viktigt steg mot ständiga förbättringar i t.ex. miljöfrågor genom öppen redovisning och öppna åtaganden.

Ett led i ett målmedvetet miljöarbete kan t.ex. vara att gå ifrån dieseldrivna Euro 1-kylaggregat och hitta alternativa hydraul- och eldrivna alternativ som nyttjar dragbilens Euro 6-motor som enda kraftkälla.

Kontakta oss