Innovation ökar effekten vid kylleveranser

Dagab uppgraderar ytterligare en kyltransportbil

Nu rullar ännu en Dagab-bil med dieselfritt kylaggregat på vägarna, genom vår hydrauliskt drivna elgenerator Ecogen.

Bil: Scania V8
Kylaggregat: Ecofridge Topline 16
Generator: Ecogen Lowline 30
Påbygge: Bussbygg

– Som innovationsföretag arbetar vi ständigt för att förbättra hanteringen av exempelvis livsmedel, oavsett vad som händer i omvärlden. Men med tanke på den varma väderleken känns det naturligtvis extra lägligt att vi nu gör det möjligt att öka kyleffekten markant i våra kylaggregat, säger Börje Axelsson, vd på Hultsteins.

Effekthöjning

Effekthöjningen är ett resultat av Hultsteins utvecklingsarbete för nya aggregat, men den nya tekniken kan även implementeras på våra tidigare aggregat. Med högre kyleffekt kan transportfordonets lastutrymme kylas ned snabbare, vilket inte minst är eftertraktat till fordon som har många leveranser under en arbetsdag. Det blir dessutom möjligt att använda ett mindre och smalare aggregat än vad som tidigare krävts för att få önskad kyleffekt.

Kontakta oss