Hydrauldrift sedan 1962

Sedan 1962 har Hultsteins produkter för kylleveranser varit de mest miljövänliga, lönsamma och driftsäkra på marknaden. Vi var först med hydrauldrivna kylaggregat för lastbilar och vi är fortsatt unika. Det betyder inte att vi är nöjda – siktet är alltid inställt på nya innovationer och förbättrade produkter.

Om Hultsteins

En bra historia för framtiden

Hårdare miljökrav och diskussioner om dieselförbud är alltmer brännande frågor i transport- och lastbilsbranschen. Det gör att både historien och framtiden talar för Hultsteins. Med våra hydraulaggregat har vi nämligen varit miljövänliga sedan 1962, till skillnad från alternativen med dieseldrivna aggregat. Addera bättre bränsleekonomi, lägre servicekostnader och säkrare drift, så har du ett svårslaget koncept.

Vad betyder egentligen Hultsteins historia för oss och för våra kunder? En hel del faktiskt. Den säger nämligen mycket om hur vi tänker som företag och hur vi hittar våra egna vägar för att nå fram till värdefulla lösningar. Det var exakt det vi gjorde 1962, när Hultsteins levererade det första kylaggregatet med hy­draulteknik – världens första hydraulaggregat för lastbilar. Att låta transportkyla produceras med hydraulik var helt unikt och skapade nya fördelar i en tid då miljöfrågor stod betydligt längre ner på agendan än vad de gör idag.

Fördelar för alla

Genom åren fortsatte sedan Hultsteins att utveckla hydrauldrivna aggregat och lösningarnas driftsäkra, bränslesnåla och miljövänliga inriktning har hela tiden stått i kontrast till marknadens dieseldrivna aggregat. Mindre krångel och fler fördelar för både användare och omvärld.

Vägen framåt

När kraven på transportbranschen förändras, stärks också Hultsteins grundkoncept. Vi sätter nämligen stolthet i att vara innovativa för att driva marknaden framåt och tillgodose nya behov för våra kunder. Än idag är transport­kyla byggd med småländsk innovationskraft en unik grund som både vår historia och framtid vilar på.

Hydraulaggregat för lastbilar

Kyla i rörelse kräver unika idéer

Innovation handlar inte om att krångla till det i onödan, utan om att skapa effekter som verkligen är efterfrågade. Hultsteins utgår alltid från användarnas behov ute på vägarna.

Det har gått många år sedan Hultsteins lanserade sitt första hydraulaggregat för lastbilar och kylleveranser. Då förändrade vi marknaden och vi har fortsatt med nya innovationer längs vägen.

1944   Filip Hultstein startar företaget.

1959   Första transportkylaggregatet – eldrivet med eutektiska plattor.

1962   Första hydrauldrivna kylaggregatet.

1970   Hultsteins levererar hydraulaggregat med utanpåliggande förångare.

1976   Hultsteins levererar det första utanpåliggande hydraulaggregatet och samtidigt introduceras det hydrauliska konstantflödessystemet.

1979   Hultsteins utvecklar i egen regi ett elektroniskt styrsystem som blir standard i alla lastbilsaggregat.

1988   Hultsteins introducerar det smalbyggda aggregatet, som är ett helt nytt byggsätt för transportkyla.

1994   Hultsteins inför ett nytt datoriserat styrsystem som standard (HTA).

2005   Hultsteins börjar leverera ett specialaggregat, HS215FKV, sedermera Slimline 9MTL, för två temperaturzoner.

2008   Hultsteins levererar hydraulaggregat som automatstartar och stoppar bilmotorn för att minska bränsleförbrukningen.

2014   Hultsteins bygger testanläggning där effekttester kan utföras.

2014   Holtback Group förvärvar Hultsteins.

2016   Hultsteins etablerar sig på den Nordiska marknaden.

2019   Hultsteins förvärvar brittiska Cold Connect och bildar Hultsteins UK.

Kontakta oss