Hultsteins Intelli Start säkerställer lagom temperatur i kyltransporten

Hultsteins Intelli Start gör det möjligt att låta styrsystemet starta och stanna bilmotorn i parkerat läge, för att på det viset säkerställa temperaturen i skåpet även under längre tider av stillastående.

Hultsteins Intelli Start – Snabbguide

Intelli Start ställs in med några enkla handgrepp. Vi visar hur i denna snabbguide.

Kontakta oss