100% Eldrift
100% Hultsteins

Batteriet i den eldrivna lastbilen driver även kylaggregatet i kylutrymmet. Det är möjligt genom en nyutvecklad enhet som inte bara kopplar elen vidare från batteriet till kylsystemet, utan också reducerar mängden energi som behövs för att kyla ner kylvarorna.

Eldriven transportkyla

Hultsteins har tillsammans med Scania, Dagab och Maxwell and Spark byggt Sveriges första helt eldrivna kyltransportlastbil.

Kontakta oss