Oroväckande utveckling av utsläpp från lastbilstrafiken

Enligt Naturvårdsverket minskade de klimatpåverkande utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter mellan 2007 och 2012, för att sedan stå stilla. 2018 fick en ökning av lastbilstrafiken utsläppen att öka igen och under 2019 ökade sedan utsläppen från tunga fordon med 1% jämfört med 2018.

Utsläppen påverkar klimatet och vuxna och barns hälsa. De måste minska nu!

Använd inte dieseldrivna kylaggregat när det finns teknik som både sparar bränslekostnader och minskar utsläppen markant. Och som dessutom enkelt kan monteras även på gamla fordon.

Läs mer här och hjälp till att vända utsläppstrenden!

Källor:
Naturvårdsverket – Miljöarbetet i samhället
Naturvårdsverket – Så mår miljön

Kontakta oss