Intelli Start – Keeping it cool

Hultsteins Intelli Start gör det möjligt att låta styrsystemet starta och stanna bilmotorn i parkerat läge, för att på det viset säkerställa temperaturen i skåpet även under längre tider av stillastående.

Kontakta oss