När tre motorer blir en – så förändras kylleveranserna när kylaggregatet drivs av lastbilen

Tekniken där kylaggregat drivs av lastbilens motor är inte ny, men i transportbranschen är fossilfria kyllösningar hetare än någonsin. Men hur stora blir egentligen vinsterna när fordonets dieselmotor är den enda som behövs för att transportera kylvaror?

Traditionellt sett har dieseldrivna kylaggregat varit en vanlig lösning för kyltransporter. Det har inneburit att många distributionsbilar rullar på vägarna med två aktiva dieselmotorer. Transporter med lastbil och släp har i sin tur krävt totalt tre motorer. Men med den utveckling som sker i branschen kan de tidigare dieselekvationerna, 1+1 och 1+2, skrotas och istället bli 1+0. De hydraul- och eldrivna kylaggregat som finns på marknaden gör nämligen att lastbilens egna motor är den enda som behövs för att kyla ner livsmedel och andra kylvaror. Och med en modern Euro 6-motor som enda dieselkälla uppfyller man inte bara skärpta miljökrav – de ekonomiska effekterna blir också betydande.

Talande siffror
Beräkningar visar att bränslekostnaden för bil och släp med två dieseldrivna kylaggregat (2000 drifttimmar) uppgår till närmare 900 000 kronor per år. Om samma fordon istället använder en lösning med el-/hydrauldrift för att kyla varorna, reduceras bränslekostnaden med cirka 145 000 kronor. En distributionsbil som plockar bort det dieseldrivna kylaggregatet ur ekvationen tjänar i sin tur över 70 000 kronor. Samtidigt reduceras utsläppen av koldioxid med 28 ton för lastbil och släp, respektive 14 ton för en distributionsbil. Partikelutsläppen går på samma sätt från 35 ton till närmare 8 ton, alternativt från 21 ton till knappt 8 ton. Sist men inte minst kan NOx-utsläppen minskas med upp till två tredjedelar. Stora effekter för både miljö och plånbok alltså.

Hör av dig om du vill veta mer!

Jimmy Pettersson
Försäljningsansvarig
073-086 93 16
jimmy.pettersson@hultsteins.com

 

Beräkningsunderlag

Vid beräkning av utsläpp och kostnadsbesparingar har vi utgått från följande underlag.

Beräkningsunderlag utsläpp
NOx Euro VI: 0,4 g/kWh1
NOx Euro I: 8,0 g/kWh1
PM Euro VI: 0,01 g/kWh1
PM Euro I: 0,36 g/kWh1
Medeleffekt Euro VI-lastbil: 386 kW2
Effekt dieselaggregat överbyggt: 14,6 kW3
Effekt dieselaggregat trailer: 23,5 kW3

Beräkningsunderlag kostnadsbesparingar
Drifttimmar: 2 000 h/år4
Bränsleförbrukning Euro VI: 31 l/h5
Förbrukning 2 kylaggregat Euro I: 6 l/h3
Ökad förbrukning lastbilsmotorn, vid generatordrift: 1 l/h6
Dieselpris: 12,10 kr/l

Vinner i långa loppet
Hultsteins har utvecklat hydraul- och elldrivna lösningar för lastbilar sedan 1962, då vi lanserade vårt första kylaggregat. Sedan dess har vi arbetat kontinuerligt med att utveckla tekniken. Vi har bland annat uppmärksammats för vår innovativa Ecogen – en hydrauliskt driven generator som drivs av lastbilsmotorns kraftuttag. Den är kompatibel med alla kylaggregat med nätdrift på marknaden och gör därmed om dieseldrivna kylaggregat till eldrivna.

– Vi ser en utveckling där nutida och framtida miljökrav driver innovationer i branschen. Och det säger sig självt att det är helt ologiskt att utrusta ett modernt Euro 6-klassat fordon med en eller två dieselmotorer som fortfarande använder 30 år gammal teknik för att driva kylaggregaten, säger Hultsteins vd Börje Axelsson.
Vi har också räknat ut vad vinsten blir över längre tid för ett åkeri som investerar i hydraul- och eldrivna kylaggregat.

– En distributionsbil som byter från dieseldrivet kylaggregat till ett hydrualdrivet gör en total besparing efter sex år på över 400 000 kronor. Den stora vinsten gör de som kör lastbil och släp med vår Ecogenlösning. Visserligen blir kostnaden något högre det första året, men sedan lönar sig investeringen och efter sex år är avkastningen uppe i över 600 000 kronor, säger Börje Axelsson.

1 EU-standard, Dieselnet.com, 2019
2 Trafikverket, 2019
3 Thermoking, 2019
4 Dagab, 2020
5 Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017 resp. Trafikanalys på uppdrag av Regeringen, 2018
6 Hultsteins, 2020

Kontakta oss