Hultsteins, Scania och batterispecialist i samarbete kring unik lösning

Första helt eldrivna kyltransportlastbilen i Sverige

Ett 100% elektriskt ekipage för distribution av kylvaror rullar nu för första gången på vägarna i Sverige. Att såväl lastbil som kylan i lastutrymmet drivs med el är resultatet av ett samarbete mellan transportkylaföretaget Hultsteins, Scania och sydafrikanska ingenjörsföretaget Maxwell and Spark.

Den aktuella Scania-lastbilen ingår i Dagabs fordonsflotta och lösningen går ut på att batteriet i den eldrivna lastbilen även driver kylaggregatet i kylutrymmet. Det är möjligt genom en nyutvecklad enhet som inte bara kopplar elen vidare från batteriet till kylsystemet, utan också reducerar mängden energi som behövs för att kyla ner kylvarorna.

– Liknande lösningar finns inom exempelvis tillverkningsindustrin, men vi har utformat den här lösningen för just kyltransporter tillsammans med transportkylaföretaget Hultsteins och gjort den mycket kompakt och effektiv, säger Dr. Clinton Bemont, CEO på Maxwell and Spark.

Förutom att transporterna blir helt utsläppsfria, gör eldriften att kylfordonet är nästintill helt tyst, vilket är en stor fördel i tätbebyggda områden. Den högeffektiva lösningen resulterar också i att kylvarorna kan kylas ned snabbare än normalt men med mindre energiåtgång.

– Driftsäkra och miljövänliga kyllösningar har alltid varit grundstenen i allt Hultsteins gör. I nära samarbete med Scania och Maxwell and Spark har vi nu tagit ytterligare ett stort innovationssteg och vi är stolta över att vara med i lanseringen av en helt elektrisk lösning för kyltransporter, säger Börje Axelsson, vd på Hultsteins.

Kontakta oss