162 000 kr om året i bidrag till dig som drabbas hårt av höjda dieselpriser

Många åkeriägare har drabbats hårt av de senaste månadernas rekordhöga dieselpriser. I väntan på statligt stöd eller andra subventioner, vill vi bidra med 162 000 kr om året till dig som kör kyltransport.

Så stor blir dieselbesparingen för bil och släp med två kylaggregat. Kör du distributionsbil eller trailerdragare, med bara ett kylaggregat, blir bidraget hälften.

Så här går det till
Du behåller befintliga kylaggregat och vi installerar Hultsteins Ecogen som kringgår aggregatens dieselmotor. Uppgraderingen tar tre dagar i vår verkstad och kostar ca. 200 000 kr beroende på ekipagets förutsättningar.

När såg du senast en så bra kalkyl?
Om du inte räknar med att dieselpriset rasar drastiskt i framtiden, finns det inte mycket att vänta på.

Kalkylen
I kalkylen har vi räknat på 2 000 drifttimmar per år, med en dieselförbrukning avs 3 l/h per dieselaggregat och en besparing med 1,5 l/h per aggregat vid generatordrift (här har vi tagit hänsyn till den ökade förbrukningen hos lastbilsmotorn där generatorkraften hämtas). Dieselpriset har vi satt till 27 kr/l.

Du räknar lätt om efter dina egna förutsättningar!
(Drifttimmar x 1,5 liter x antal aggregat x dieselpris = Besparing)

Kontakta oss