Äldre kylaggregat fick nytt liv hos Abbekås Åkeri

Från dieseldrift till eldrift på ett fåtal dagar

Är det möjligt att uppgradera ett aggregat för kyltransporter så att dieselförbrukning och utsläpp minimeras? Abbekås Åkeri valde att testa en generatorlösning på ett av sina befintliga fordon.
– Vi räknar med att spara sex liter diesel varje timme, säger Abbekås vice vd Mikael Nilsson.

Sedan 1968 har fordon med Abbekås Åkeris logotyp varit ett vanligt inslag på vägarna i södra Sverige. Då grundades företaget i Staffanstorp av Åke Andersson, far till den nuvarande ägaren Per-Anders Andersson. Idag har familjeföretaget 50 olika ekipage som används för linjetrafik till bland annat Mälardalen, Östergötland, Göteborg och Småland. En stor del av verksamheten är inriktad på kyltransporter av livsmedel och till det krävs kylaggregat som håller varorna fräscha från lastning till lossning. De traditionella aggregaten i branschen är dieseldrivna, men nyligen väcktes intresset för en ny lösning hos vice vd:n Mikael Nilsson.
– När det gäller miljöpåverkan håller vi oss till de ramverk och miljökrav som finns idag. Samtidigt måste vi naturligtvis utgå från ekonomin när vi ska göra nya investeringar och nu dök en ny möjlighet upp, säger Mikael Nilsson.

Bränslebehovet som försvann
Lösningen som Abbekås Åkeri och Mikael fick intresse för var en hydrauliskt driven generator som kopplas till fordonets kraftuttag. Generatorn driver sedan kylaggregatet och därmed elimineras behovet av bränsle till aggregatet. Ett befintligt, dieseldrivet kylaggregat omvandlas helt enkelt till ett eldrivet.
– Inledningsvis tittade vi på den ekonomiska aspekten och insåg att vi skulle kunna hämta hem investeringen av generatorn på cirka två år. Vi räknar med att spara sex liter diesel varje timme och eftersom ekipaget som vi räknade på är ett av våra mesta använda, skulle det bli cirka 90 liter sparad diesel per dag, säger Mikael Nilsson.

”Tror stenhårt på konceptet”
När den ekonomiska beräkningen var klar, blev en parallell fördel tydlig – miljön. Det aktuella kylaggregatet som skulle ställas om till eldrift med hjälp av generatorn var nästan fem år gammalt, men skulle nu få en miljöprofil.
– När du inte längre behöver diesel till aggregatet blir ju miljövinsterna betydande, med en stor minskning av utsläpp från fordonet. Dessutom är det ju en hållbar lösning på så sätt att du uppgraderar befintliga aggregat och får ut längre livslängd på dem, konstaterar Mikael Nilsson.
Generatorn kallas Ecogen och har utvecklats av Hultsteins. Jönköpingsföretaget har levererat hydrauldrivna lösningar för kyltransporter i snart 60 år och nu fick de uppdraget att montera Ecogen åt Abbekås Åkeri.
– Monteringen gick väldigt smidigt. Bilen var inne hos Hultsteins under några dagar och sen rullade den igen. Nu ska vi utvärdera det här efterhand, men vi tror stenhårt på konceptet, säger Mikael Nilsson.

Teknik som är före sin tid
Hultsteins vd Börje Axelsson konstaterar att kombinationen med dubbla vinster ¬– för både miljön och åkeriet – är nyckeln i Ecogen-konceptet.
– Du kan räkna hem investeringen på så kort tid som ett år, beroende på hur många drifttimmar aggregatet har. Samtidigt är det en extremt grön teknik, där exempelvis NOx-utsläppen minskar med två tredjedelar och partikelutsläppen minskar med 80 procent för bil och släp, säger Börje Axelsson.
Han nämner också möjligheten att uppgradera äldre fordon som en bärande faktor.
– Idag pratas det mycket om framtidens teknik. Ecogen är en befintlig teknik där en väldigt liten insats kan få stor betydelse för 1000-tals lastbilar som redan rullar på vägarna.

Kontakta oss