Lönsam investering för minskade partikelutsläpp

Höga bränslekostnader gör en investering för minskade partikelutsläpp ännu mer lönsam.

Diagrammet bygger på följande siffror:
Bränslekostnad: 14,40 kr/l
Drifttimmar: 2 000 h/år
Bränslebesparing: 2,5 l/h
Investering Ecogen elgenerator: 180 000 kr

Kontakta oss