Fair transport arbetar för hållbara transporter

Fair transport är transportbranschens sätt att synliggöra hållbara transporter. Ett viktigt steg mot ständiga förbättringar i t.ex. miljöfrågor genom öppen redovisning och öppna åtaganden.

Ett led i ett målmedvetet miljöarbete kan t.ex. vara att gå ifrån dieseldrivna Euro 1-kylaggregat och hitta alternativa hydraul- och eldrivna alternativ som nyttjar dragbilens Euro 6-motor som enda kraftkälla.

Kontakta oss