Kylaggregat för trailerdragare

Trailerdragare används ofta när större mängder kylvaror ska transporteras längre sträckor. Med pålitliga och effektiva kylaggregat håller varorna rätt temperatur hela vägen fram till lossning.

Trailerdragare är anpassade för att dra tunga laster långa sträckor. Vid kyltransporter hålls varorna kylda med hjälp av olika typer av kylaggregat. Dieselaggregat har varit en vanlig lösning, men för den som väljer ett hydrauldrivet kylaggregat finns betydande kostnadsbesparingar att göra. 

Det gäller inte minst om man väljer hydrauliskt driven generator som ställer om befintliga, dieseldrivna aggregat till eldrift. För en trailerdragare kan det ge en besparing på över 250 000 kronor efter sex år, eftersom behovet av diesel till kylaggregatet försvinner. Dessutom innebär skiftet till el/hydrauldrift att utsläppen av koldioxid sjunker med nästan 15 ton per år och partikelutsläppen minskar från 21 ton till 6 ton per år.

Besparingskalkyl

Besparing efter 6 år. trailerdragare med ecogenför eldrift av kylaggregat – besparing jämfört med ett dieseldrivet kylaggregat. Körtid 2000 h per år och bränslebesparing 3,0 lit/aggregat/tim.

ROI Trailerdragare

Trailerdragare med ecogenför eldrift av kylaggregat – besparing jämfört med ett dieseldrivet kylaggregat. ROI ca 2 år.
Kontakta oss