Retro fit – från dieseldriven till eldriven kyla

Traditionella kyltransporter använder vanligtvis en extra dieselmotor bortsett från fordonets egna. Det nya konceptet Retrofit gör att den befintliga motorn till det dieseldrivna kylaggregatet inte längre behövs.

En distributionsbil för kyltransporter som använder ett traditionellt kylaggregat behöver en separat dieselmotor för att driva aggregatet. På samma sätt behöver ett bil- och släpekipage två separata motorer. Eftersom kylmotorerna inte omfattas av utsläppsbegränsningar, håller de allra flesta lägsta miljöklassning. Men nu finns ett nytt koncept – Retrofit – som uppgraderar befintliga, dieseldrivna kylaggregat så att de istället blir eldrivna.

Konceptet går ut på att aggregaten ställs om och drivs av en hydrauliskt driven generator som kopplas till fordonets kraftuttag. Behovet av en separat dieselmotor till aggregatet försvinner därmed helt. Uppgraderingen med Retro fit, som har utvecklats av Hultsteins, tar endast ett fåtal dagar att genomföra.

När nu även ett äldre fordons miljöprestanda kan förbättras med en enkelt insats blir miljövinsterna stora. Som ett exempel kan ett bil och släpekipage minska NOx-utsläppen med två tredjedelar. Samtidigt minskas partikelutsläppen med 80 procent. Retro fit får också stora effekter på bränsleförbrukningen. Bil och släp kan spara närmare 150 000 kronor per år i dieselkostnader och en distributionsbil kan spara cirka 70 000 kronor per år.

Besparing bränslekostnader två motorer

DISTRIBUTIONSBIL ELLER TRAILERDRAGARE
– TVÅ motorer
Bränslekostnad per år: 822 800 kr
Underhållskostnad: 20 000 kr/år
Totalt: 842 800 kr

– EN motor euro 6
Bränslekostnad per år: 774 400 kr
Underhållskostnad: 10 000 kr/år
Totalt: 784 400 kr

Besparing = 58 400 kr/år

 Besparing bränslekostnader Tre motorer

BIL OCH SLÄP
– TRE motorer
Bränslekostnad per år: 895 400 kr
Underhållskostnad: 40 000 kr/år
Totalt: 935 400 kr

– EN motor euro 6
Bränslekostnad per år: 798 600 kr
Underhållskostnad: 15 000 kr/år
Totalt: 813 600 kr

Besparing = 121 800 kr/år

Kontakta oss