Hydrauldrivna generatorer

Hydrauldrivna generatorer för lastbil som sparar pengar och miljö

Transportkyla som drivs med dieselaggregat kan med enkla medel ställas om till eldrift. Det är möjligt genom hydrauldrivna generatorer som reducerar både bränsleförbrukning och miljöpåverkan i lastbilen.

Hydrauldrivna generatorer är en unik lösning som gör att ett befintligt, dieseldrivet aggregat kan uppnå samma miljöklassning som lastbilen. Det görs genom att aggregatet helt enkelt ställs om till eldrift, vilket eliminerar behovet av diesel. Generatorn drivs av fordonets kraftuttag och fordonet blir därmed en rullande elproducent. Förutom att ekipagets totala bränsleförbrukning minskar, minskar också utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar.

Hultsteins generatorlösning, som kallas Ecogen, kan monteras på ett fåtal dagar och producerar 400 V 3-fasspänning oavsett om fordonet är i rörelse eller står på tomgång. Ecogen har möjlighet att driva utrustning med effektbehov upp till 50 kW och kan användas på samtliga kylaggregat som är utrustade för nätdrift. Våra hydrauldrivna generatorer är framtagna för transportkyla, men det finns oändligt många fler användningsområden. Att driva kranar eller varför inte använda som mobil kraftkälla på lastbilen, till fristående utrustning vid byggarbetsplatsen eller i skogen.

Kontakta oss