Överbyggda kylaggregat

Effektiva överbyggda kylaggregat

Överbyggda kylaggregat är en vanlig lösning som monteras på fordonets skåp, ovanför hytten. Aggregaten finns i flera olika utföranden och med olika funktioner.

Överbyggda kylaggregat är en vanligt förekommande lösning för transporter där livsmedel och andra kylvaror ska hållas kylda. Exempel på överbyggda kylaggregat är Hultsteins Topline 13 och Topline 16 som drivs av en hydraulisk konstant-flödespump som ansluts direkt till bilens kraftuttag. Aggregaten ger konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal och reducerar både bränsleförbrukning och utsläpp.

Kylaggregat som är överbyggda, monteras på framstammen över förarhytten. Kylaggregatets förångare är helt integrerad i kylaggregatet, därmed blir lastutrymmet optimalt och hela volymen kan tas tillvara. Ytterligare en fördel är att både förångaren och varorna därmed skyddas från skador.

Med ett överbyggt kylaggregat från Hultsteins förenar du lastekonomi med miljöfördelar genom hydrauldrift istället för dieseldrift.

Kontakta oss