Hydrauldrift ECOGEN2 Lowline 30

Ecogen2 är en hydraullösning där generatorn drivs
av lastbilens kraftuttag och ger elektrisk energi till
kylaggregatet för att spara både bränsle och miljö.

Funktion

Ecogen2 är en hydrauliskt driven generator som drivs av lastbilsmotorns kraftuttag. Under färd eller när bilen går på tomgång, producerar generatorn 400 V 3-fasspänning, precis som det vanliga elnätet.

Ecogen2 kan användas för att driva alla kylaggregat som förekommer på marknaden, om de är utrustade för nätdrift. Det innebär att traditionella, dieseldrivna kylaggregat helt enkelt omvandlas till eldrivna och de kan köras på full effekt med spänningen som produceras på lastbilen när den körs ute på vägarna.

Resultatet blir att den totala bränsleförbrukningen minskas, men framförallt försvinner behovet av bränsle till kylaggregatet. Ytterligare en viktig fördel är att utsläppen reduceras, eftersom aggregatets föråldrade dieselmotor ersätts av lastbilens toppmoderna motsvarighet. Därmed uppnår kylaggregatet samma miljöklass som lastbilen. Ecogen2 gör din lastbil till en rullande elproducent som har möjlighet att driva utrustning med effektbehov upp till 50KVA.

 

ECOGEN2
Funktionell design kombinerad
med stora bränslebesparingar.

Förbättring av luftkvaliteten genom reducerade utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar
Minskad bränsleförbrukning
Låga servicekostnader
Säkrar din verksamhet mot potentiella restriktioner för lastbilar

hydrauliskt driven generator

Teknisk spec

Dimensioner

Dokumentation

Ladda hem pdf

Kontakta oss