Kylsystem för bil och släp

Vid större kyltransporter är bil och släp-ekipage en vanlig syn på vägarna. Mängden varor som ska hållas kylda ställer krav på effektiva och driftsäkra kylaggregat som en del i ett väl fungerande kylsystem.

Långa kyltransporter med bil och släp innebär att två kylaggregat går för högtryck för att hålla rätt temperatur i kylsystemet i ekipagets lastutrymmen. Beräkningar visar att bränslekostnaden för två dieseldrivna kylaggregat med 2000 drifttimmar, uppgår till cirka 900 000 kronor per år. Ett alternativ är att istället använda hydrauldrift för att kyla varorna, vilket minskar bränslekostnaden med cirka 145 000 kronor per år.

Dessutom skonas miljön genom att utsläppen av koldioxid reduceras med 28 ton, samtidigt som partikelutsläppen går från 35 ton till närmare 8 ton. Ytterligare ett alternativ är att använda en hydrauliskt driven generator som ställer om befintliga, dieseldrivna aggregat till eldrift.

Jämfört med att köra bil och släp med två dieselaggregat, ger Hultsteins generatorlösning Ecogen en avkastning på över 200 000 kronor efter tre år och över 600 000 kronor efter sex år. Detta eftersom fordonets motor är den enda som behövs för att driva aggregaten i kylsystemet.

Besparingskalkyl

Besparing kylsystem efter 6 år. Bil och släp med Ecogenför eldrift av kylaggregat – besparing jämfört med två dieseldrivna kylaggregat. Körtid 2000 h per år och bränslebesparing 3,0 lit/aggregat/tim.

Partikelutsläpp

Källa: Energimyndigheten 2019, Dieselnet.se 2019, Trafikverket 2019, Thermoking 2019.
Kontakta oss