Hydrauldrivet kylaggregat för distributionsbil

Distributionsbilar har ofta många leveranser under arbetsdagen. Kylaggregaten måste därför klara av att hålla kylan i lastutrymmet trots att dörrarna öppnas ofta. Hultsteins hydrauldrivna lösning har flera fördelar.

Korta avstånd och många leveranser är ofta vardag för chauffören i en distributionsbil. Mejerivaror och andra livsmedel ska ut i rätt tid till ett flertal kunder och kylaggregatet måste snabbt kunna kyla ner det som fraktas. Den som väljer ett hydrauldrivet kylaggregat får hög kyleffekt, men kan också reducera både kostnader och miljöpåverkan. 

En lastbil för distribution som har ett dieselaggregat med en drifttid på 2000 timmar kan tjäna över 70 000 kronor i minskade bränslekostnader under ett år vid byte till ett hydrauldrivet aggregat. Samtidigt minskas utsläppen av koldioxid med 14 ton och utsläppen av partiklar går ner från 21 ton till knappt 8 ton. Under en sexårsperiod kan den totala besparingen bli över 400 000 kronor för en distributionsbil som byter till ett hydrauldrivet aggregat. Detta eftersom fordonets motor är den enda som behövs för att driva kylaggregatet.

Besparingskalkyl

Besparing efter 6 år. Distributionsbil med Hydrauldrivet kylaggregat- besparing jämfört med ett dieseldrivet kylaggregat. Körtid 2000 h per år och bränslebesparing 3,0 lit/aggregat/tim.

Partikelutsläpp

Källa: Energimyndigheten 2019, Dieselnet.se 2019, Trafikverket 2019, Thermoking 2019.
Kontakta oss