Styrsystem Intelli Start™️

Aktiv temperaturövervakning som gör det möjligt att hålla rätt temperatur i skåpet, även under längre stopp som t.ex. under raster.

Intelli Start övervakar temperaturen i skåpet och ser till att den hålls inom det gradintervall som du anger. Om temperaturen stiger startas lastbilens motor automatiskt och kylaggregatet återställer rätt temperatur.

Funktion

Intelli Start startar kylaggregatet automatiskt och förarlöst och är anpassat för de vanligaste lastbilsmodellerna på marknaden.

Säkerställer jämn temperatur i skåpet
Automatisk temperaturövervakning med åtgärd
Styrs från förarhytten
Möjliggör längre raster och nattparkering

Kontakta oss