Kylaggregat Ecofridge Slimline 215MTL

Ecofridge Slimline 215MTL är ett hydraul- och eldrivet överbyggt specialaggregat för två längsgående separata temperaturzoner. De båda temperaturzonerna styrs och övervakas från hytten i en och samma kontrollpanel.

Aggregatet har typbeteckningen Slimline 215MTL och är utrustat med styrsystem med åtkomst via Ecofridge Display. Monteras utanpåliggande på framstammen.

Funktion

Aggregatet drivs av en hydraulisk konstantflödespump som ansluts direkt till bilens kraftuttag och ger konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal. En fyrcylindrig kompressor på 560 cm3, tillverkad av Bock, borgar för hög och pålitlig kyleffekt.

Flerförångarsystemet i Slimline 215MTL kan levereras i två olika utföranden – med bestämt frysutrymme och bestämt kyl-/värmeutrymme, eller med kyl/frys och värme i båda utrymmena. Aggregatet kan även anslutas till elnätet. Värmefunktion genom el- och vattenvärme.

Flexibelt specialaggregat med två olika temperaturzoner.

 

FLER SMALBYGGDA-AGGREGAT

Aggregat med en temperaturzon?
Aggregat med lägre effekt?

Hydraulisk konstantflödespump levererar full effekt oavsett varvtal
Bränslebesparingar på upp till 60%
Minskade CO2-utsläpp
Lägre kostnader för service
Monteras mellan skåp och hytt
Nätanslutning 400 V
ECOFRIDGE Display styrsystem

Smalbyggt aggregat

Tekniska specifikationer

Dimensioner

Kontakta oss