Innovation ökar effekten vid kylleveranser.

Kylaggregat med upp till 40 procent högre effekt

De senaste årens osedvanligt varma somrar, har ställt nya krav på alla kyltransporter som rullar på vägarna. Hultsteins har länge arbetat för att öka kyleffekten på de aggregat för transportkyla som vi tillverkar. Med en ny innovation möter vi nu det ökade behovet av att snabbt kyla ner livsmedel och andra kylvaror i samband med leveranser till exempelvis matbutiker. 

I sex decennier har Hultsteins utvecklat hydrauldrivna aggregat för kylleveranser och nu kan vi presentera en vidareutveckling som gör det möjligt att öka den totala kyleffekten med 30-40 procent beroende på vilket aggregat som används.

– Som innovationsföretag arbetar vi ständigt för att förbättra hanteringen av exempelvis livsmedel, oavsett vad som händer i omvärlden. Men med tanke på den varma väderleken känns det naturligtvis extra lägligt att vi nu gör det möjligt att öka kyleffekten markant i våra kylaggregat, säger Börje Axelsson, vd på Hultsteins.

Effekthöjningen är ett resultat av Hultsteins utvecklingsarbete för nya aggregat, men den nya tekniken kan även implementeras på våra tidigare aggregat. Med högre kyleffekt kan transportfordonets lastutrymme kylas ned snabbare, vilket inte minst är eftertraktat till fordon som har många leveranser under en arbetsdag. Det blir dessutom möjligt att använda ett mindre och smalare aggregat än vad som tidigare krävts för att få önskad kyleffekt.

Kontakta oss